Archiv pro rubriku: Uncategorized

Autorská kniha příběhů a ilustrací, 2015

Název
Termín konání
Místo konání
Věková skupina
Cena
Autorská kniha příběhů a ilustrací
19.–25. 7. 2015
Vysoká u Jihlavy – plenérová chata SUŠG Jihlava
6–12 let (1. stupeň ZŠ)
2.650,- Kč

Anotace kurzu

Téma tohoto výtvarného kurzu byla kresba v celém svém spektru. Děti si vyzkoušely různé kresebné techniky, seznámily se s technikou ilustrace a významnými ilustrátory ze současné i historické výtvarné scény. Děti si vymyslely vlastní příběh, který poté ilustrovaly a následně svázaly do vlastní knihy. Během týdne tvoření v přírodě se děti seznámily a novými technikami i kamarády. To vše jsme zakončili hudebním „táborákem“.

Program kurzu

Děti si během šesti dní vyzkoušely mnoho kresebných technik, samy si vytvořily svou vlastní knihu a to pod vedením zkušených lektorů v krásné přírodě Vysočiny. Celý program byl doplněn sportovními aktivitami v závěru každého dne.

Kurz začal v neděli, kdy rodiče dopravili své děti do Vysoké u Jihlavy. První večer se uskutečnilo promítání dětských filmů a pohádek. Pondělí bylo zaměřené na poznávání okolní krajiny, chaty a možností, které nám technika kresby přináší. Seznámili jsme se s celotýdenním programem a v úterý nás čekala výtvarná tvorba v plenéru. Ve středu jsme podnikli výlet do blízké Jihlavy a navštívili zdejší galerii. Od čtvrtka jsme se intenzivně věnovali tvorbě ilustrací knížek a vazbě knih.

Týden jsme zakončili v pátek společnou výtvarnou performance, divadelním představením a hudebním „táborákem“ s vlastnoručně vyrobenými hudebními nástroji.

Výtvarné techniky

-          Kresba
-          Ilustrace
-          Vazba knih
-          Tvůrčí psaní
-          Tvorba hudebních nástrojů
-          Malba
-          Objektová tvorba
-          Akční tvorba
-          Dramatická tvorba
-          Hudební tvorba
-          Land art

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii.

 

galerijní animace

Galerijní animace patří mezi doprovodné programy galerií a muzeí zaměřené na výtvarné vzdělávání. Animace v galeriích jsou „aktivizující“ činnosti, při kterých účastníci společně s lektorem interpretují vystavená díla na základě vlastní tvůrčí činnosti. Zprostředkování umění je proces kontaktu diváka s dílem prostřednictvím vlastního tvůrčího zážitku.

Nabídka galerijních animací

… v současné době nespolupracujeme s žádnou galerií a proto nenabízíme galerijní programy

 

Naše zkušenosti

Galerie města Pardubic, výstava Jaroslav Valečka Krajina soumraku, 2016
pro žáky 2.-5. třídy, program vznikl v rámci galerijní nabídky nisa art, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka ŠediváGalerie města Pardubic, výstava Koblasa/Jakushewa, 2015
pro žáky 2. třídy, program vznikl v rámci galerijní nabídky nisa art, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka ŠediváMoravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum (Stálá expozice –
Užité umění a design, 2014
pro děti MŠ Fantazie, program vznikl v rámci výuky na KVK, PdF MU v Brně, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá

Dům umění města Brna, výstava Grey Gold 65+, červen 2014
pro žáky 2. třídy, program vznikl v rámci výuky na KVK, PdF MU v Brně, lektorka: Mgr.. Šárka Šedivá
Galerie Sýpka, Osová Bitýška, výstava Nasypáno!, červen 2014
pro žáky SŠ, program vznikl v rámci výuky na KVK, PdF MU v Brně, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá
Dům umění města Brna, výstava Vojtěch Sláma – Colorjoy, 2013
pro žáky 6. třídy ZŠ, program vznikl v rámci výuky na KVK, PdF MU v Brně, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá
Dům umění města Brna, výstava Lehmbruck – Retrospektiva, 2013
pro žáky 2. třídy ZŠ, program vznikl v rámci výuky na KVK, PdF MU v Brně, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá
Galerie Rudolfinum, Praha, výstava Shirana Shahbazi, 2012
pro žáky 3. třídy, program vznikl v rámci výuky na KVK, PF UJEP, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá
Galerie Rudolfinum, výstava Tak pravil La Chapell, Praha, 2012
pro žáky 9. třídy ZŠ, program vznikl v rámci výuky na KVK, PF UJEP, lektorka: Mgr. Šárka Šedivá
Podlahou k nám, pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, Petra Malá Miller a Katarína Poliačiková, Galerie Jiří Švestka, Praha, 2011
připraveno pro studenty VŠ, program vznikl v rámci výuky na KVK, PF UJEP, lektorka: Mgr. Šárka Šedivá
Výstava paličkované krajky – Gabriela Tůmová, galerie Mázhaus, Pardubice, 2010
pro žáky 2. třídy, program vznikl v rámci výuky na KVK, PF UJEP, lektorky: Bc. Nikola Březinová a Mgr. Šárka Šedivá

Aktivní cesta přírodou do světa animace, 2014

Název
Termín konání
Místo konání
Věková skupina
Cena
Aktivní cesta přírodou do světa animace
17. 8. 2014 – 22. 8. 2014
Vysoká u Jihlavy – plenérová chata SUŠG Jihlava
7 – 11 let (1. stupeň ZŠ)
2.200,- Kč

 

Program kurzu

Hlavní tématem letního výtvarného kurzu byla akční výtvarná tvorba v přírodě. Děti si během pěti dní vyzkoušely tradiční práci s přírodními materiály obohacenou o přesahy do současného výtvarného umění, recyklovanou tvorbu PET ART inspirovanou dílem Veroniky Richterové a také si vytvořily vlastní animovaný film.

Výtvarné techniky

  • Land art
  • Pet art
  • Tvorba hudebních nástrojů
  • Modelování
  • Malba
  • Kresba
  • Objektová tvorba
  • Animační tvorba
  • Dramatická tvorba

Fotografie, animované filmy dětí a videa z letního výtvarného kurzu naleznete v naší fotogalerii a výsledné animované filmy naleznete zde.