Lektorky

Náš tým se skládá ze studentek a absolventek pedagogických fakult s výtvarným zaměřením. Základní tandem, Šárku Šedivou a Nikolu Březinovou, na různých typech programu doplňují externí lektorky.
Bližší informace o každé lektorce a její praxi naleznete v přiložených životopisech a portfóliích. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit…

 

Mgr. Šárka Šedivá

* 24. 9. 1989, Nové Město na Moravě

DSC01999

Po absolvování SUŠG v Jihlavě v roce 2009 studovala Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Bakalářskou práci obhájila v roce 2013, pod vedení prof. Aleše Veselého. Dále je absolventkou PdF MU v Brně, kde studovala magisterské obory Galerijní pedagogika a zprostředkování umění a Vizuální tvorba a diplomovou práci, pod vedením prof. Radka Horáčka, obhájila v roce 2016. 

e-mail: sari.sediva@gmail.com
tel.: +420 734 376 316
ŽIVOTOPIS / PORTFOLIO

 

Bc. Nikola Březinová

* 26. 10. 1987, Chrudim

V roce 2009 ukončila maturitou studium na SUŠG v Jihlavě. Po 39606_1407370232472_310278_nstřední škole strávila rok v ateliéru Grafický design I, na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, v rámci celoživotního studia. Následně studovala Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Zde svou bakalářskou práci, vedenou prof. Alešem Veselým, obhájila v roce 2013.

e-mail: brezinovanikola@gmail.com
tel.: +420 721 317 389
ŽIVOTOPIS / PORTFOLIO

 

 

EXTERNÍ LEKTORKY 

 

Mgr. Dominika Pokorná 

* 14. 8. 1991, Pelhřimov

Střední soukromou uměleckou školu grafickou v Jihlavě ukončila v roce 2010. Poté nastoupila na bakalářské studium PdF MU v Brně. Svoji bakalářskou práci obhájila v roce 2013 na Katedře výtvarné výchovy. Diplomovou práci, pod vedení prof. Radka Horáčka, obhájila v roce 2015 na zmíněné katedře PdF MU v Brně. V současné době pracuje jako reklamní grafik. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od založení v roce 2014.


 

Bc. Michaela Kardová

* 21. 8. 1990

Studovala na SUPŠ v Praze. Bakalářské studium absolvovala na Katedře výtvarné výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a svoji závěrečnou bakalářskou práci vedenou prof. Alešem Veselým obhájila v roce 2013. Nyní studuje Fyzioterapii na Fakultě zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od založení v roce 2014.

 

 

Šárka Poláčková

* 1. 4. 1994, Jihlava

Absolventka Střední uměleckoprůmyslovéškoly Jihlava – Helenín. Vzstudovala Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. obor předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době pracuje jako učitelka v mateřské škole. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od roku 2015.

 

dd

Bc. Lucie Honzírková

* 1. 7. 1994

V uměleckém světě se nejvíce profiluje v divadelnictví a dramatické výchově, ale aktivně se věnuje také lidovým a folklórním tancům. Momentálně studuje Speciální pedagogiku na MU, kde se zaměřuje především na logopedii. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od roku 2016.

 

Bc. Kristýna Novotná

* 3. 9. 1993, Jihlava

Střední školu uměleckoprůmyslovou v Jihlavě-Heleníně ukončila v roce 2013. Poté studovala na Pedagogické fakultě v Brně obory výtvarná a vizuální tvorba. Bakalářskou práci úspěšně obhájila v roce 2016. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od roku 2016.


 

Bc. Markéta Jurčíová

*3. 7. 1992, Broumov

V uměleckém světě se zaměřuje na využití výtvarných technik v aktivitách zážitkové pedagogiky a v osobnostní a sociální výchově nejen ve školním prostředí. Bakalářské studium Sociální pedagogiky a volného času se specializací na speciální pedagogiku absolvovala na Pedagogické fakultě MU v roce 2015. V současnosti pokračuje ve studiu magisterského studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství na MU v Brně. Se skupinou „nisa art“ spolupracuje od roku 2016.


NOVĚ V TÝMU

Barbora Daníčková a Alena Randová

Těšíme se na Vás!