nisa art z. s.

Skupina výtvarných lektorek nisa art se zabývá zprostředkováním umění pro širokou veřejnost a mimoškolním výtvarným vzděláváním. Nabízí široké spektrum aktivit, např. výtvarné týdenní kurzy pro děti, galerijní animace, výtvarné dílny, výtvarné příměstské tábory, výtvarné Ateliéry atd.

nisa art z.s.
IČO: 04412168, zapsáno dne 25. 9. 2015 u Krajského soudu v Hradci Králové
Spolek je dobrovolná, zájmová, kulturně-společenská organizace, politicky nezávislá, sdružující členy spolku a je založená za účelem naplňování společného zájmu, posláním spolku dle stanov je zabezpečovat mimoškolní vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na vizuální gramotnost a základní výtvarnou připravenost.

Historie

Tato skupina vznikla v létě roku 2014 v Brně, zakladatelkami jsou Mgr. Šárka Šedivá a Bc. Nikola Březinová, absolventky a studentky magisterských oborů Zprostředkování umění a galerijní pedagogika a Vizuální tvorba na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

První aktivitou nisa art byl výtvarný letní kurz pro děti prvního stupně, který se uskutečnil v srpnu roku 2014 v Jihlavě. Hlavními lektorkami byly Mgr. Šárka Šedivá, Bc. Nikola Březinová, Mgr. Dominika Pýchová a Bc. Michaela Kardová.
Na tento projekt navazovalo velké množství dalších výtvarných aktivit po celé republice.

Historie výtvarných aktivit

2014
- výtvarný kurz „Aktivní cesta přírodou do světa animace“, Jihlava – Vysoká

2015
- výtvarná dílna „KAMPUStíme SOCHY“, Brno – Bohunice
- výtvarný příměstský tábor „Tvoř(ž)ivé město“, Pardubice
- výtvarný kurz „Autorská kniha příběhů a ilustrací“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný příměstský tábor „Tvoř(ž)ivý zámek“, Brtnice
- výtvarný kurz „Aktivní cesta přírodou do světa animace“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný Ateliér 1 a 2, podzim, Pardubice
- galerijní animace, výstava KOBLASA/JAKUSCHEWA, Pardubice
- sobotní výtvarné dílny, Pardubice
- galerijní animace, výstava JIŘÍ KOVANDA A JEHO ŽÁCI, Pardubice
- vánoční výtvarná dílna, Pardubice

2016
- výtvarný Ateliér 1 a 2, jaro, Pardubice
- galerijní animace, výstava Jaroslav Valečka „Krajina soumraku“, Pardubice
- mezinárodní sympozium „Invasion of the talents“, Pardubice
- výtvarný kurz „Barevný svět na plátně“, Jihlava-Vysoká
- výtvarný příměstský tábor „Tvoř(ž)ivé město“, Pardubice
- výtvarný kurz „Aktivní cesta přírodou do světa animace“, Jihlava – Vysoká

2017
- výtvarný kurz „Najdi prostor v prostoru“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný kurz „Kniha příběhů a ilustrací“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný kurz „Cesta do světa animace“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný příměstský tábor „Tvoř(ž)ivé město“, Pardubice
- výtvarná dílna, Sportovní park, Pardubice
- výtvarná dílna, Městské podzimní slavnosti, Pardubice

2018
- výtvarný kurz „Barevný svět na plátně“, Jihlava-Vysoká
- výtvarný kurz „Cesta do světa animace“, Jihlava – Vysoká

2019
- výtvarný kurz „OTISKneme OKOLÍ“, Jihlava – Vysoká

2020
- výtvarný kurz „Cesta do světa animace“, Jihlava – Vysoká

2021
- výtvarný kurz „Barevný svět (v) pohybu“, Jihlava – Vysoká
- výtvarný kurz „Cesta do světa animace“, Jihlava – Vysoká