Kniha příběhů a ilustrací, 2017

Název Kniha příběhů a ilustrací
Termín konání 6.–12. 8. 2017 (ne-so)
Místo konání Jihlava–Vysoká
(plenérová chata SUŠG Jihlava)
Věková skupina 6-14 let
Zaměření kresba, ilustrace
Lektorky Nikola, Dominika, Michaela, Kristýna, Šárka P. a Alena
Cena 3.550,- Kč

Pro koho byl tento kurz určen?

Výtvarný kurz „Kniha příběhů a ilustrací“ byl určen pro děti od 6 let. Základním kamenem tohoto výtvarného kurzu je samostatná práce s ohledem na individualitu každého dítěte. Děti na většině úkolů pracují individuálně dle vlastního návrhu a nápadu.

Anotace kurzu

Kresba a ilustrace v celém svém spektru, to bylo naše hlavní témata.  Vyzkoušeli jsme si různé kresebné techniky, seznámili se s technikou ilustrace a významnými ilustrátory ze současné i historické výtvarné scény. Děti ilustrovaly připravený příběh „Sestra smrt“ z knihy „O duši a dívce“, napsal Martin Vopěnka, a následně vázaly vlastní knihu. Vyzkouší si tak i knihvazačské postupy.

Program kurzu

Celý program byl zahájen v pondělí. Seznámili jsme se s místem našeho pobytu a vyzkoušeli si kresbu v plenéru. Následně jsme si představili příběh, který byl ilustrován a vyrobili jsme si i první listy naší knihy. Za pomoci lektorky, Michaely Klihavcové, z dílny Reformát si vyzkoušeli různé knihvazačské postupy. Čekala nás také exkurze do Jihlavy, kde jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny a prohlédli jsme si výstavy.

Výtvarné techniky

  • kresba
  • malba
  • akvarel
  • perokresba
  • linoryt
  • monotyp

Harmonogram k nahlédnutí - HM_ilustrace_2017

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii.