Barevný svět na plátně, 2016

Název Barevný svět na plátně
Termín konání 17.–23.7. 2016
Místo konání Jihlava–Vysoká (plenérová chata SUŠG Jihlava)
Věková skupina 6 – 14 let
Cena 2.950,- Kč

Anotace kurzu

“Barevný svět na plátně” byl výtvarný kurz, jehož tématem byla malba a její přesahy do výtvarného umění. Nejprve se děti seznámily s barvou, naučily se míchat pigment z přírodních materiálů a také z pigmentových prášků. Dále si vyzkoušely malbu v plenéru, klasickou, abstraktní a také akční malbu. Seznámili jsme se s celou řadou umělců a uměleckých stylů. Cílem tohoto kurzu byl prožitek z vlastní výtvarné tvorby inspirované uměleckým světem. Děti si osvojili malířský postup, ve smyslu: skvrna-barva-malba.
Výstupem malebného kurzu byly obrazy na plátně.

Výtvarné techniky

-          Kresba
-          Tvůrčí psaní
-          Malba
-          Akční tvorba
-          Dramatická tvorba
-          Hudební tvorba
-          Land art

Harmonogram k nahlédnutí - HM_malba_2016

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii