Archiv pro rubriku: Uncategorized

výstava JIŘÍ KOVANDA A JEHO ŽÁCI

V rámci výstavy Já vím, co tím myslíš…, která bude od listopadu k vidění v Galerii města Pardubic, připravujeme galerijní animace pro MŠ a ZŠ.

Nabízené programy

Tajuplný pytlík
Mateřské školy
Anotace
Posaď se, zavři oči a poznávej svět kolem sebe pouze rukama. Oči jsou pro nás velmi důležité, ale občas nám brání plně rozeznávat i ty nejjednodušší tvary. Společně si vyzkoušíme, jaké to je, dívat se na svět rukama, vnímat hapticky.

časová dotace: 80–90 min
cena: 40 Kč/dítě
____________________________________________________________________________________

Největší záhadou je tvar
1.-2. třída (1. stupeň ZŠ)
Anotace
Víš jaký tvar má brambora? Vážně? Co když tomu tak není a brambory mají úplně jiný tvar než si myslíš? Přijď si vyzkoušet poznávat obyčejné věci kolem nás bez požití zraku, vnímat hapticky.

časová dotace: 80–90 min
cena: 40 Kč/dítě
____________________________________________________________________________________

Kouzelná chuť fantazie
3.-6. třída (1.-2. stupeň ZŠ)
Anotace
Chuť. Toto slovo v sobě obsahuje vše, co souvisí s jídlem. Některé pokrmy chutnají sladce, slaně, hořce nebo kysele. Jak ale ovlivňují chuť potravin naše oči? To si společně vyzkoušíme v galerii.

časová dotace: 80–90 min
cena: 40 Kč/dítě
____________________________________________________________________________________

Ruce nebo oči?
6-9.. třída (2. stupeň ZŠ)
Anotace
Ruce jsou prodloužené oči nebo jsou oči dokonalejší ruce? Jak tomu ve skutečnosti je? Společně se na to pokusíme přijít během skupinového úkolu, který je založen na haptickém vnímaní. Předměty kolem nás můžeme vnímat několika způsoby, stačí si vybrat ten nejvhodnější.

časová dotace: 80–90 min
cena: 40 Kč/dítě
____________________________________________________________________________________

Galerijní animace budou probíhat 27.11.–18.12. 2015 v časech po–pá 9.00–17.00 (dle předchozí tel. či
e-mailové dohody).

NUTNÁ REZERVACE!

gal_animace_kovanda_listopad_2015

výstava JAN KOBLASA a SONIA JAKUSCHEWA

V rámci výstavy POSELSTVÍ aneb BARVA – TVAR – PÍSMO, která je v současnosti k vidění v Galerii města Pardubic, jsme připravily galerijní animace pro MŠ a ZŠ.

 

Barva tvaru I
Program pro děti MŠ je je zaměřený na barvy a jejich možnosti. Inspirací se pro nás stanou sochy Jana Koblasy, které jsou zajímavé svými barvami i tvarem.
časová dotace: 90 min
cena: 40 Kč/dítě

Barva tvaru II
Program pro žáky 1. st. ZŠ je zaměřený na barvy a jejich přesahy k  prostoru a hmotě. Barevné sochy Jana Koblasy přímo vybízejí k hrám s barvami a tvary a nás taková barevná hra čeká.
časová dotace: 90 min
cena: 40 Kč/dítě

Slovo a barva tvaru
Program pro žáky 2. st. ZŠ je zaměřený na slova, barvy a jejich přesahy k prostoru a hmotě. Slova používáme k vyjádření našich myšlenek a pocitů. Jak ale vyjádřit myšlenky pomocí barvy a tvaru? To zjistíme během galerijní animace.
časová dotace: 90 min
cena: 40 Kč/dítě

Galerijní animace budou probíhat 14–30.10. 2015 v časech po–pá 9.00–17.00 (dle předchozí tel. či
e-mailové dohody).

NUTNÁ REZERVACE!

gal_animace_koblasa_rijen_2015

KAMPUStíme SOCHY

Název KAMPUStíme SOCHY
Termín konání 13. 3. 2015, od 10 hod.
Místo konání Univerzitní kampus MU Brno-Bohunice
Věková skupina 10–100 let
Zaměření zprostředkování umění – sochy
Lektorky Šárka a Nikola
Cena zdarma

Pro koho byla tato dílna určena?

Výtvarná dílna byla připravena jak pro milovníky umění, studenty a pedagogy Univerzitní kampusu, tak
i pro širokou veřejnost, včetně dětí od 10 let.

Program

Smyslem tohoto projektu bylo zprostředkování konkrétního místa, které se odlišuje od svého okolí a má svoji specifickou atmosféru. Byl to Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, kde je umístěna část sochařské sbírky Masarykovy univerzity.
Představili jsme si dílna známých českých autorů, jako: Vladimír Preclík, Jozef Jankovič, Aleš Veselý, Lukáš Rittstein a Michal Gabriel.

Výtvarná dílna byla součástí Týdne výtvarné kultury (tvk-brno).

Výtvarné techniky

- Tvůrčí psaní
- Prostorová tvorba
- Kinetické umění
- Instalace
- Kresba

Fotografie z výtvarné dílny naleznete pod tímto odkazem.

Tvoř(ž)ivé město Pardubice, 2015

Název
Termín konání
Místo konání
Věková skupina
Cena
Tvoř(ž)ivé město Pardubice
6.–10. 7. 2015  (každý den 8.00–16.30 případně dle domluvy)
Pardubice, Galerie města Pardubic
4–12 let
1.000,- Kč

Anotace

Příměstský výtvarný tábor v Pardubicích byl součástí projektu Cre Art a pracoval s jeho výstavami s názvem „City and me“ (Město a já).
Dětem bylo zprostředkováno mladé evropské umění prostřednictvím galerijních animací a dalších tvůrčích aktivit. Našim hlavním cílem byla výtvarná tvorba inspirována městem, které nás obklopuje.  Pracovali jsme jak v galeriích, tak i v ulicích města Pardubice. Zapojení dětí do oživení veřejného prostoru vycházelo ze samotného názvu výstavy.

Program

Projekt výtvarného příměstského tábora byl odstartován v pondělí 6. července 2015 na půdě Galerie města Pardubic, kde se děti seznámily s náplní týdne a aktuálními výstavami. Během dalších dní jsme tvořili v ulicích města a dalších galeriích v Pardubicích. .

Výtvarné techniky

- Akční tvorba
- Malba
- Kresba
- Landart
- Pet art

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii.

Výtvarný příměstský tábor na zámku v Brtnici

Název
Termín konání
Místo konání
Věková skupina
Cena
Tvoř(ž)ivý zámek
3.–7. 8. 2015 (každý den 8.00–16.00 případně dle domluvy)
Zámek v Brtnici
4–12 let
1.200,- Kč

Anotace

Inspirací pro výtvarný příměstský tábor na zámku v Brtnici se staly čtyři přírodní živly (země, vzduch, oheň a voda). S dětmi jsme převážně tvořili v zámeckém parku, který nám sloužil jako pokladnice materiálů a podnětů pro tvůrčí práci. Postupně jsme si představili přírodní živly pomocí různých výtvarných technik a každý den tak byl zaměřen zcela jinak.

Program

Děti si vyzkoušeli tvorbu přírodních pigmentů, které nadále využili v malbě, akční tvorbu zaměřenou na význam mimiker (mimikry – maskování), landartové projekty nebo kresbu vlastnoručně vypálenými uhlíky. Každý den byl obohacen sportovními aktivitami či procházkou.
Celý týden jsme tvořili v exteriéru (zámecký park, nádvoří) a při nepříznivém počasí jsme s dětmi pracovali v prostorách zámku.

Výtvarné techniky

- Akční tvorba
- Malba
- Kresba
- Land art

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii.

Aktivní cesta přírodou do světa animace, 2015

Název
Termín konání
Místo konání
Věková skupina
Cena
Aktivní cesta přírodou do světa animace
16.–22. 8. 2015
Vysoká u Jihlavy – plenérová chata SUŠG Jihlava
6–12 let
2.650,- Kč

Anotace kurzu

Hlavní téma letního výtvarného kurzu byla akční výtvarná tvorba v přírodě. Děti si během šesti dní vyzkoušely tradiční práci s přírodními materiály obohacenou o přesahy do současného výtvarného umění, recyklovanou tvorbu PET ART (inspirovanou dílem Veroniky Richterové) a také si vytvořily vlastní animovaný film.

Program kurzu

Kurz začal v neděli, kdy rodiče dopravili své děti do Vysoké u Jihlavy. Večer se uskutečnilo promítání dětských filmů a pohádek. Pondělí bylo zaměřené na poznávání okolní krajiny, chaty a nového kolektivu, seznámili se s celotýdenním programem a v úterý jsme začali recyklovat. Díky technice PET ART a inspiraci dílem Veroniky Richterové jsme objevili možnosti tvorby s plastovým materiálem. Vytvořili jsme různé postavičky, loutky, které  jsme využili pro filmovou animaci.

Týden jsme zakončili v pátek projekcí vzniklých animovaných filmů, divadelním představením a hudebním „táborákem“ s vlastnoručně vyrobenými hudebními nástroji.

Děti si během šesti dní vyzkoušeli mnoho výtvarných technik a vytvořily si mnoho artefaktů v krásné přírodě Vysočiny.

Výtvarné techniky

-          Akční tvorba
-          Land art
-          Pet art
-          Tvorba hudebních nástrojů
-          Modelování
-          Malba
-          Kresba
-          Objektová tvorba
-          Animační tvorba
-          Dramatická tvorba
-          Hudební tvorba

Fotografie z letního výtvarného kurzu naleznete v naší externí fotogalerii a výsledné animované filmy naleznete zde.